نویسنده = میثم اسدی
تعداد مقالات: 5
1. کاربردهای نانوسیالات در صنایع مختلف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-55

میثم اسدی؛ سیف الله سعدالدین


2. مطالعه آزمایشگاهی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسید منیزیم-اتیلن گلیکول

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-34

امین اسدی؛ میثم اسدی؛ مجید غلامی اندراتی


4. ارائه مدلی جدید جهت تخمین ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-22

امین اسدی؛ میثم اسدی؛ مجید غلامی اندراتی