نویسنده = کاظم رضاکاشی زاده
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر دما بر روی رفتار ارتعاشی کاور کلاچ خودروی سواری

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-49

کاظم رضاکاشی زاده؛ سارا علی پناه کیوی


3. روش های جلوگیری از رشد و ترمیم ترک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-43

کاظم رضاکاشی زاده؛ علیرضا امیری اسفرجانی


4. بررسی ارتعاشات وارده به بدنه خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در طی حرکت شتابدار

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-29

کاظم رضاکاشی زاده؛ سید محمد صالح موسوی بفروئی؛ صالح عرب


5. محاسبه انتقال جرم خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در مانورهای شتاب گیری و ترمز گیری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 7-14

کاظم رضاکاشی زاده؛ علی اسفندی؛ سید مجید عطایی اردستانی؛ حسن غفوری ورزنه