نویسنده = بهرام جمشیدی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه مقایسه‌ای توابع هدف معمول برپایه پارامترهای مودال در شناسایی آسیب سازه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 32-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


2. اثر محل و شدت ترک بر پارامترهای مودال تیر یکسر‌گیردار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-36

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


3. مروری بر روش های شناسایی آسیب بر اساس پارامترهای مودال

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


4. روشهای متداول کاهش صدا در صنایع نساجی

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-15

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان


5. بررسی و کاهش صدا در صنایع نساجی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-23

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان


6. امکان سنجی کنترل صدا در صنایع نساجی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-27

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان