نویسنده = نادر رهبر
تعداد مقالات: 28
2. تاثیر مقدار ضرایب هدایت حرارتی مصالح ساختمانی طبق مراجع مختلف در بار حرارتی و انتشار گاز دی اکسید کربن ساختمان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-43

سید اسماعیل ساداتی؛ هادی کارگر شریف آباد؛ نادر رهبر؛ عبدالله خالصی دوست


11. بررسی منحنی تغییرات توان و راندمان بر اساس طول و قطر بازیاب به روش حل عددی در موتور استرلینگ نوع بتا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-36

نادر رهبر؛ هادی کارگر شریف آباد؛ علیرضا احمد پور


12. تولید ولتاژ الکتریکی از پوست بدن انسان با استفاده از مدول های ترموالکتریک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-50

محمد صائمیان؛ عبدالله خالصی دوست؛ نادر رهبر


17. آنالیز ترمودینامیکی موتور استرلینگ نوع بتا و بهینه سازی بخش پیستون توان جهت افزایش راندمان و توان خروجی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 30-34

سید بهمن حسین زاده ساداتی؛ هادی کارگر شریف آباد؛ نادر رهبر


19. مروری بر پارامترهای مؤثر بر ضریب کارایی در خنک کن های ترموالکتریک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-46

نادر رهبر؛ سعید کامرانی فر


21. مروری بر پارامترهای کاربردی در خنک کن های ترموالکتریک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-51

نادر رهبر؛ سعید کامرانی فر


23. مدلسازی ریاضی برای بدست آوردن پارامترهای داخلی ترموالکتریک

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-46

مرضیه سیاه مرگویی؛ نادر رهبر


24. تاثیر هندسه موانع بر روی تغییرات دمای سیال جاری در کانال روباز - بررسی تجربی و مدلسازی عددی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-11

نادر رهبر؛ مهدی حمزه ای؛ سیاوش ضابطی جهرمی


25. شبیه‌سازی عددی و بررسی تجربی یک لوله گردبادی در مقیاس میکرو

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 39-45

نادر رهبر؛ مصطفی شاطری؛ محسن طاهریان؛ محمد صادق ولی پور