نویسنده = علیرضا ارغوان
تعداد مقالات: 5
1. تشخیص آسیب در خطوط انتقال گاز بر اساس تغییرات فرکانس طبیعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-13

علی اصغر بینائیان؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


3. بررسی اثر نوع تابع هدف جهت تشخیص آسیب در تیر یکسر گیردار به کمک روش بهینه سازی چند هدفه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 26-31

جواد خیرالدین؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


5. پیش بینی عمر خستگی توپی چرخ خودرو تحت بارگذاری ارتعاشات تصادفی ناشی از ناهمواری های جاده ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-92

کاظم رضاکاشی‌زاده؛ محمد جعفر استاد احمد قرابی؛ علیرضا ارغوان