اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عبدالحسین فریدون

نانو تکنولوژی، کامپوزیت استاد، دانشگاه سمنان

ab.fereidoongmail.com

مدیر مسئول

دکتر محمد جعفر استاد احمد قرابی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

jafarghorabigmail.com

دبیر اجرایی

دکتر احسان جمشیدی

ارتعاشات، آنالیز مودال استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ehsan.jamshidisemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا آشوری

ارتعاشات، آنالیز مودال دانشیار، دانشگاه سمنان

mr.ashorygmail.com

دکتر جعفر اسکندری جم

سازه های کامپوزیتی استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

jejammail.com

دکتر انوشیروان فرشیدیان فر

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

farshidum.ac.ir

دکتر داوود دومیری گنجی

استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

www.ddganji.com
mirgangnit.ac.ir

دکتر میرسعید صفی زاده

تست های غیرمخرب، عیب یابی ماشین های دوار، آنالیز سیگنال ها و تصاویر دانشیار، دانشگاه علم و صنعت، ایران

safizadehiust.ac.ir

دکتر سیف الله سعدالدین

استاد، دانشگاه سمنان

s_sadodinsemnan.ac.ir

ویراستار

دکتر احسان جمشیدی

ارتعاشات، کنترل استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ehsan.jamshidisemnan.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر نادر رهبر

مکانیک سیالات، انتقال حرارت استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

nrahbargmail.com

دکتر محمد جواد رضوانی

مکانیک جامدات استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

rezvani57gmail.com

دکتر احسان جمشیدی

ارتعاشات، کنترل استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ehsan.jamshidisemnan.ac.ir

مهندس علیرضا ارغوان

خودرو عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

alireza_arghavanyahoo.com

مدیر وب سایت

دکتر احسان جمشیدی

ارتعاشات، کنترل استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ehsan.jamshidisemnan.ac.ir