راهنمای نویسندگان

شرایط نویسنده عهده دار مکاتباتکلیک کنید

امتیازات نویسندگانکلیک کنید

راهنمای رسم جدول کلیک کنید

راهنمای شکل و نمودار کلیک کنید

نحوه تبدیل گراف‌های رنگی نرم‌افزارها به  grayScale کلیک کنید

دستور نگارش مقاله کلیک کنید

نگاشت نامه (قالب) پیش نویس مقاله کلیک کنید

مرجع‌­نویسی به کمک نرم افزار Endnote کلیک کنید  

فــرم درخواست انتشار و واگــذاری حــق انتشــار مقــاله کلیک کنید

توجه :

 استفاده از آخرین ویرایش "نگاشت نامه (قالب)  پیش نویش مقاله" ضروری است.

 از نرم افزار ورد نسخه 2010 برای نگارش مقالات استفاده شود.

 روابط و فرمول­ های ریاضی فقط با استفاده از ابزار معادله موجود در نرم­ افزار آفیس تایپ ‌شود.

 

از نویسندگانی که قصد ارسال مقاله به فرمت PDF را دارند، خواهش می‌شود که به علت افزایش سرعت عمل مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات مقاله به فرمت Word 2010  را نیز پیوست نمایند.