دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1395 
1. آج‌زنی غلتک‌های فولاد تندبر با سختی بالا جهت نورد گرم میلگرد

صفحه 7-14

امین کلاهدوز؛ محسن جعفری دینانی؛ سید علی افتخاری


5. اثر محل و شدت ترک بر پارامترهای مودال تیر یکسر‌گیردار

صفحه 33-36

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان