کاهش ضریب پسای خودرو پژو 405 با استفاده از گردابه ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد، پژوهشکده سوخت، خودرو و محیط زیست، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد هوافضا/آیرودینامیک

چکیده

چکیده
جدایش جریان در قسمت انتهایی خودرو عامل اصلی ایجاد نیروی پسا در یک خودروست. استفاده از وسایلی مانند گردابه‌ساز به منظور ایجاد جریان های گردابی و تغییر مومنتوم در لایة مرزی باعث به تاخیر انداختن جدایش جریان و در نتیجه کاهش پسا می‌گردد. با مقایسه اندازه ضریب‌پسای خودرو در حالت باگردابه‌ساز و حالت بدون گردابه‌ساز و سپس آنالیزکردن مکانیزم کاهش‌پسا، نتایج مورد نظر به-دست می‌آید. خودرو مورد آزمایش در این پژوهش، پژو 405 سدان بوده و تجزیه و تحلیل آیرودینامیکی و شبیه سازی آن نیز به وسیلة نرم افزارهای ICEM و FLUENT انجام شده است. استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی در تجزیه و تحلیل تائید خواهد کرد که استفاده از گردابه‌ساز می تواند ضریب پسا و مصرف سوخت را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها