انتخاب بهترین گزینه طراحی توزیع هوا در محیط IT و دیتا سنترها (مرکز داده ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه تخصصی مهندسی انرژی و اقتصاد ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی انرژی و اقتصاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فن آوری سرمایش اتاق های سرور با ظرفیتهای مختلف و با توجه به میزان بار برودتی آنها بسیار مهم و تعیین کننده است . در این راستا انتخاب نوع طراحی سیستم سرمایش باید به گونه ای باشد که بیشترین بازدهی و کمترین مصرف انرژی را در مراکز داده سبب گردد . در این مقاله با در نظر گرفتن مراکز داده دارای کف کاذب و بدون کف کاذب، 9 راهکار توزیع هوا برای خنک سازی فضای اتاق IT با جزئیات مورد بحث و مقایسه قرار می گیرند و در نهایت براساس تعداد و توان مصرفی کابینت ها و رک های به کار رفته در مرکز داده ، بهترین گزینه توزیع هوا ارائه می شود. بنابراین بسیاری از تصمیم سازان و مدیران کارآفرین که به تاسیس یا تغییر در ساختار مرکز داده خود تمایل دارند می توانند بهترین راهکار توزیع هوا برای خنک سازی مرکز داده و متناسب با تعداد رک ها و توان حرارتی را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات