بررسی موانع حاکم بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث سامانه های تولید همزمان برق و حرارت در مراکز درمانی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

Energy and Economic Engineering Group , Science and Research Branch , Islamic Azad university,Theran , Iran

چکیده

یکی از مکانهای مناسب جهت احداث واحدهای تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP) بیمارستانها و مراکز درمانی می باشند. بالا بودن و پیوسته بودن مقادیر بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی سبب شده است تا بکارگیری این نوع سامانه ها از جذابیت بالایی برخوردار باشد. پایین بودن تعرفه حاملهای انرژی بیمارستانهای دولتی سبب گردیده است تا به دلیل عدم توجیه اقتصادی از سرمایه گذاری مستقیم در این بخش خودداری گردد در این مطالعه در یک بیمارستان نمونه، بعنوان یکی از مکانهای بسیار مناسب برای احداث سیستمCCHP به ظرفیت نیروگاهی 2.4 مگاوات بر پایه دو موتور گاز سوز 1.2 مگاواتی، تشخیص داده شد. در این طرح پیش بینی می گردد با بهره برداری از حرارت اتلافی موتورهای گازسوز در تامین بارسرمایشی و گرمایشی بیمارستان بتوان راندمان تبدیل انرژی را از حدود 42 درصد به 56.4 درصد، افزایش داد. به منظور رفع موانع حاکم در جذب این میزان سرمایه گذاری و اثر بخشی استفاده از تسهیلات ماده 12 بر شاخص های اقتصادی پروژه سرمایه گذاری بعنوان یک راهکار تاثیر گذار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات