مطالعه‌ی تجربی و عددی اثرموج انفجار حاصل از ماده منفجره بر روی ورق‌های آلومینیومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

انفجار یک واکنش شیمیایی سریع در ماده است، که ماده‌ای اولیه را به گاز تبدیل می کند. فرآیند انفجار به دو بخش کلی شروع انفجار و فرآیند برهم‌کنش میان محصولات گازی و محیط اطراف تقسیم می شود. شناخت رفتار الاستیک-پلاستیک و پیش بینی فشار پارگی صفحات دایروی مورد استفاده در لوله شاک ها و ارتباط آن با پارامترهای هندسی ورق های دایروی لازم است. بنابراین از لوله شاک در تحلیل و ایجاد موج شاک و شبیه سازی بار انفجاری روی صفحات استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از آزمایشات تجربی و مدلسازی المان محدود، به بررسی اثر موج انفجار ناشی از ماده منفجره بر روی ورق های آلومینیومی پرداخته می شود. برای شبیه سازی آزمایش ها از نرم افزار هیدروکد اتوداین انسیس استفاده خواهد شد. همچنین به منظور انجام آزمایش تجربی، لوله شاکی با ابعاد مشخص برای بررسی اثر انفجار مواد منفجره بر روی ورق های هدف طراحی و ساخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات