تأثیر مصالح هوشمند(نانو تکنولوژی) با تأکید بر کاهش مصرف انرژی در صنعت ساخت و ساز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات سمنان

2 دانشگاه بوعلی همدان

3 دانشگاه آزاد واحد سمنان

چکیده

امروزه در بین فناوری های نوین ساختمان علمی نوین و بسیار کارآمد با عنوان نانو تکنولوژی مطرح می باشد که از مزایای مهم فناوری نانو می توان به کاربردهای بی شمار آن در صنعت ساختمان اشاره نمود. هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو ، یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد ، که می توان به عنوان مصالحی با عملکرد بالا و چند منظوره اطلاق نمود . منظور از عملکرد چند منظوره ، ظهور خواصی جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی می باشد به گونه ای که مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی را ارائه نمایند. فناوری نانو در صنایع ساختمان هم نقش بسزایی دارد، در این راستا بیشترین سهم را صنایع فولاد، شیشه و بتن ایفا می کنند. از دستاوردهای فن آوری مصالح هوشمند می توان به کاربرد آن در تولید، انتقال، مصرف و ذخیره سازی انرژی با کارایی بالا اشاره کرد . متخصصان علم نانو براین باورند ، فناوری این علم افق های تازه ای رابه دنیای انسان ها بالاخص در زمینه ی مصالح ساختمانی بازخواهد کرد.در این مقاله که تحقیقات آن بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی ، به روش توصیفی- تحلیلی ارائه می شود ؛ سعی بر آن است تا با معرفی نانو موادها و کاربرد آنها درصنعت ساختمان ، به چگونگی عملکرد نانو مواد در فناوری های نوین ساختمان با تعریف زیر ساختهای موجود برای پایداری محیط ساخته شده بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات