شناسایی پارامتر برای مدلهای سلول خورشیدی با استفاده از الگوریتم‌(HBB-BC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

هیات علمی

چکیده

اخیراً مدل دقیق مشخصات ولتاژ بر اساس جریان ( I-V) سلولهای خورشیدی تمرکز اصلی محققان مختلف را به خود جذب کرده است. شکل اساسی در مدلسازی دقیق ، کمبود اطلاعات درمورد مقادیر دقیق پارامترهای مدل ، به عنوان مثال جریان نوری، جریان دیود اشباع، مقاومت‌های سری ، مقاومت موازی و فاکتور ایده‌آل دیود. به منظور ایجاد یک توافق خوب بین داده‌‌های تجربی و نتایج مدل. شناسایی پارامتر به کمک یک تکنیک بهینه‌سازی مورد نیاز است. به دلیل غیر خطی بودن منحنی (I-V) در سلول‌های خورشیدی ، یک تکنیک بهینه‌سازی مورد نیاز است. در این مقاله بر اساس متدهای شناسایی پارامتر به منظور شناسایی پارامترهای ناشناخته مدل‌های تک دیودی و دو دیودی سلول‌های خورشیدی به کار گرفته شده است. مفهوم ساده، پیاده‌سازی آسان و عملکرد بالا دلایل اصلی شهرت HBB_BC در حل مسائل پیچیده ، بهینه‌سازی است. برای این هدف ، از الگوریتمHBB_BC به منظور تعیین پارامترهای ناشناخته مدل‌ها به کارگرفته می‌شود. میزان تاثیر HBB_BC بوسیله‌ی مطالعات تفضیلی بین تکنیک‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی برتری الگوریتم‌HBB_BC را نسبت به سایر الگوریتم‌های مطالعه شده در مدلهای سلولهای خورشیدی آشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات