تحلیل ارتعاشات ازاد واجباری تیر تیمو شینکو کامپوزیت با لایه های پیزوالکتریک

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ، واحد تهران غرب ، دانشگاه ازاد اسﻼمی ، تهران ، ایران

2 استاد تمام / دانشگاه خواجه نصیر طوسی

چکیده

در این مقاله ارتعاشات آزاد و اجباری تیر تیمو شینکو کامپوزیت با لایه های پیزو الکتریک عملگر و حسگر بررسی شده است. میدان جا به جایی با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی تیر ها به دست آورده شده و معادلات حاکم بر حرکت تیر با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده است. شرایط مرزی مکانیکی دوانتهای تیر از نوع تکیه‌گاه ساده در نظر گرفته شده است. حل معادلات حرکت با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار متلب انجام یافته است و فرکانس های طبیعی تیر به دست آمده با [ 1 ] مقایسه شده است.دربخش ارتعاش اجباری بارگذاری بار گسترده با شدت یکنواخت و با تحریک هارمونیک و بار پله ای در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها