مروری بر اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات در محیط های متخلخل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک

2 هیئت علمی

3 دانشیار، دانشگاه سمنان

چکیده

محیط های متخلخل به دلیل خواص فیزیکی و ساختار داخلی خود، میتوانند اثرات منحصر به فردی در حوزه مکانیک از خود بر جای بگذارند. بررسی مکانیک سیالات در محیط های متخلخل میتواند به کاربرد این محصولات در بسیاری از صنایع کمک فراوانی نماید.با توسعه مباحث نظری در این موضوع میتوان در بسیاری از دستگاههای سیالاتی به منظور افزایش کارایی مورد استفاده قرار گیرند.سطح تماس بسیار زیاد، مقاومت مکانیکی بالا، قابلیت تولید در انواع سطح مقطع و جنس کاربرد این محصولات را افزایش داده است. به دلایلی متعدد توزیع اماری خواص، ساختار شبکه ای تصادفی و نیز عدم امکان بررسی ضخامت جداره ها در مسیرهای داخلی، توسعه روابط برای این محیطها بسیار دشوار است. در این مطالعه به بررسی مکانیک سیالات و قوانین پایه حاکم بر این محیط ها پرداخته میشود. همچنین در این تحقیق روابط افت فشار، انتقال حرارت و تولید انتروپی در این محیطها بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات