مروری بر پدیده نفوذدر مکانیک سیالات و حالات مختلف انتقال ملکولی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک

2 هیئت علمی

3 دانشیار، دانشگاه سمنان

چکیده

نفوذ یکی از پدیده‌های رایج در طبیعت می‌باشد. در بسیاری از رویدادهای طبیعی در کنار انتقال حرارت همواره مباحث نفوذ یا انتقال جرم نیز بررسی می‌گردد. با پیشرفت دانش و ورود به عرصه‌های جدید، موضوعات تازه‌ای در برابر این علم پدیدار می‌شوند. مباحث استخراج نفت، نانو ساختارها، صنایع شیمیایی و دارویی و ... تنها نمونه‌های کوچکی از وابستگی به پدیده نفوذ می‌باشد. در این تحقیق به مطالعه سه نوع اصلی نفوذ یعنی، نفوذ مولکولی، نفوذ توده‌ای و نفوذ جرمی در سیالات پرداخته می‌شود. در حالت نفوذ ملکولی مباحث نفوذ در اندازه ملکولی و جابجایی های کم که اکثرا بر اساس غلظت هستند بررسی میگردد. در حالت توده ای که در مقیاسی بزرگتر روی میدهد معمولا عوامل متفاوتی مانند فیزیکی و عوامل محیطی موثر است.در نهایت نفوذ جرمی که رایجترین و شناخته شده ترین نوع نفوذ است بررسی میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات