تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه های بخار

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 Energy and Economic Engineering Group , Science and Research Branch , Islamic Azad university,Theran , Iran

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه مهندسی انرژی و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به نگرانی جهانی به افزایش دمای زمین و اهمیت محیط زیستی عاری از آلودگی حاصل از سوخت های فسیلی به استفاده از فن آوری های جدید در بالا بردن راندمان تولید در نیروگاه ها توجه خاصی شده است. در این مقاله با ارائه سه ساختار مختلف در چیدمان توربین و تجهیزات نیروگاه های بخار و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انـرژی و اگزرژی برای هر یک از اجزای سیکل تولید، تلفات انرژی، تلفات اگزرژی، درصد بازگشت ناپذیری و برای کل نیروگاه، بازدهی انرژی و بازدهی اگزرژی محاسبه می شود. روش انجام محاسبات تحلیل انرژی و اگزرژی در نیروگاه بخار به روش کلاسیک و نیز با روش دسته بندی تجهیزات اصلی در سه زیر سیستم موسوم به بویلر ، سیکل بخار و برج خنک کننده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتـایج حاصـل از آنـالیز اگـزرژی در انواع نیروگاه های بخار مشخص می سازد که بویلر مهم ترین عامل اتلاف اگزرژی در سیکل تولید نیروگاه ها می باشد ولی با مطالعـات انجام شده روی این نیروگاه ها، پیشنهاد های فنی متعددی به کارفرما ارائه می شود که دقیقاً بداند برای هر توان تولیدی کدام طرح نیروگاهی و با چه میزان بازدهی انرژی و اگزرژی مناسب است تا روی آن طرح سرمایه گذاری مطمئن و قابل دفاعی برای مدیران ارشد خود داشته باشد. در این مقاله علاوه بر طرح های پیشنهادی نیروگاهی، پیشنهاد های فنی مناسب دیگری برای افزایش راندمان نیروگاه نیز ارائه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات