بررسی و تحلیل هیدرودینامیکی یک جسم بالستیک با استفاده از نرم افزار شبیه ساز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

2 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

چکیده

اجسام بالستیک در مدت زمان حرکت در سطوح مختلف پروازی می‌توانند نیروهای متنوعی را تحمل نمایند که بستگی به مقاومت ناشی از استحکام در قسمت های متفاوت جسم مورد نظر در زمان طراحی و ساخت آنها می‌باشد. از جمله نیروهای ناشی از معادلات آیرودینامیکی می‌توان به نیروی برآ و نیروی پسا، اشاره کرد. این دو نیرو به مشخصه‌هایی نظیر زاویه حمله بستگی دارند.
در این مقاله یک موشک بالستیک شهاب 3 ساخت ایران به عنوان نمونه، پس از شبیه سازی توسط نرم‌افزار نجم مورد بررسی قرار گرفت. این نرم‌افزار برای تحلیل اجسام بالستیک قابل استفاده است. این کار در دو مرحله، یک بار با زاویه حمله 2 درجه و بار دیگر با زاویه حمله 8 درجه مورد تحلیل واقع شد. پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در زاویه حمله 2 درجه نیروهای ایجاد شده در بدنه جسم بالستیک هیچ گونه فشار و تنش بحرانی ایجاد نمی‌کند اما در زاویه حمله 8 درجه از طول 8متری از نوک جسم، فشار جانبی آغاز شده و در ناحیه انتهایی به نقطه بحرانی می‌رسد که با واقعیت انطباق دارد. همچنین نسبت ضریب برآ به ضریب پسا که از مشخصه‌های تحلیل آیرودینامیکی محسوب می‌شود، برای زاویه 2 درجه بسیار مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات