بهینه سازی دمای راکتور و وزن کاتالیست در فرآیند تبدیل ضایعات پلیمری به سوخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

2 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

3 پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده

امروزه باتوجه به افزایش چشمگیر در تولید محصولات پلیمری با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنایع پلاستیکی، اهمیت مدیریت دفع ضایعات پلاستیکی دوچندان شده است. از راهکارهای کارآمد در این زمینه، می توان به بازیافت این ضایعات و تبدیل به سوخت های مایع و گاز اشاره کرد. این راهکار می تواند علاوه بر حفاظت از محیط زیست، جای گزینی مناسب برای سوخت های طبیعی باشد. به همین دلیل در این پژوهش، در راستای افزایش راندمان سوخت و بهبود کیفیت محصولات تولیدی حاصل از تبدیل زباله های پلاستیکی در فرآیند پیرولیز کاتالیستی، یک مدل توسعه یافته ریاضی ارائه می شود و با استفاده از دو روش پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک، مدل مورد نظر و پارامترهای آن(دمای راکتور و وزن کاتالیست) به منظور ارائه بهترین حالت بهینه مورد مطالعه قرارمی گیرد. طبق تحلیل آنالیز واریانس، میزان انحراف معیار براساس مدل توسعه یافته، برای بازده سوخت مایع و گاز به ترتیب 9641/0 و 9655/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات