حل مساله معکوس ارتعاشی برای سیستم جرم و فنر متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

هیات علمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله مساله ارتعاش معکوس برای دسته خاصی از سیستم های ارتعاشی بررسی شده است. در این گونه سیستم ها که موسوم به سازه های برشی می باشند، جرم ها به طور متوالی قرار داشته و بین دو جرم متوالی یک فنر وجود دارد. در اینجا از اثر میرایی صرف نظر می شود. هدف، تعیین مقادیر جرم وسختی با معلوم بودن فرکانس های ارتعاشی می باشد. روشی برای تعیین مقادیر منحصر به فرد جرم وسختی وجود دارد که در اینجا نیز ارائه شده و کارایی آن توسط مثالهایی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات