تحلیل تجربی سرمایش تبخیری مستقیم در یک کانال استوانه ای دوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

امروزه مصرف بالای انرژی در ساختمان‌ها و کمبود منابع تأمین انرژی، لزوم توجه به استفاده از سیستم‌هایی با کارایی بالاتر را در ساختمان‌ها بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد. از طرفی بین سیستم‌ها و تجهیزات تهویه مطبوع سیستم‌های سرمایشی نیز بیشترین درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند. به دلیل تغییرات آب و هوایی با توجه به مسئله گرم شدن کره زمین و تقلیل منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی‌ها، انگیزه جایگزینی منابع انرژی موجود با منابع تولید انرژی تجدید پذیر نیز افزایش‌یافته که سرمایش تبخیری ازجمله روش‌های سرمایش غیرفعال و یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین روش سرمایش است؛ که در این تحقیق جهت کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آب تغییراتی در کولرآبی ایجاد شده است. بطوری که کانال چرخان استوانه ای جایگزین محفظه ثابت شده و این عمل باعث حذف پمپ و افزایش ضریب انتقال حرارت به علت جریان سیال می شود. سپس نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر سرعت‌های ورودی هوا و سرعت‌های دورانی متفاوت محفظه به کمک آنالیز انرژی بر نقطه ‌شبنمی مؤثر، ضریب عملکرد، ظرفیت سرمایش و اتلاف اکسرژی مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات