بررسی و مقایسه روشهای اندازه گیری سرعت (LDA, HWA, PIV)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مطالعه روی نوع جریان، جهت طراحی و بهبود سیستم های مکانیک سیالات لازم می باشد. که در این میان ابزار های جدید اندازه گیری سرعت‌، نظیر جریان سنج سیم داغ‌، دستگاه بادسنج لیزری و سرعت سنجی تصویر ذرات کاربرد بیشتری دارند. در این مطالعه سعی شده به تئوری عملکرد‌،کاربردها‌، مزایا‌، معایب و... این سه روش پرداخته شود. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده روش جریان سنج سیم داغ‌ بیشتر در جاهایی مناسب است که گرمای کمتر و صحت پایین‌تری مد نظر است، همچنین در جاهایی که تحرک کمتری وجود دارد(بعلت گرفتن عکس های متوالی) و هزینه راه اندازی کمتری مد نظر است بهترین روش، سرعت سنجی تصویر ذرات می‌باشد ، در جاهای حساس و دقیق و همچنین در سیالات و گازهایی که سرعت بالا‌تری دارند بهترین روش ارزیابی سرعت می‌تواند روش بادسنج لیزری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات