بررسی تأثیر زاویه مخروطی در جذب انرژی در ضربه‌گیر مخروط شیاردار تحت بارگذاری محوری دینامیکی و مقایسه بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناس

2 مدیر پژوهش، عضو هیات علمی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی جذب انرژی در لوله‌های مخروطی شیاردار توخالی آلومینیوم به عنوان سیستم جاذب انرژی تحت بارگذاری دینامیکی می‌باشد. این مدل های مخروطی دارای شیارهای مستطیلی هستند. این مقاله به بررسی تعداد شیار و همچنین زاویه مخروطی در جذب انرژی، جذب انرژی ویژه، نیروی بیشینه لهیدگی و راندمان نیروی لهیدگی با استفاده از شبیه سازی عددی در نرم افزار ال.اس.داینا1 پرداخته است. این نوع سیستم جاذب انرژی می‌توانند در صنایع هوایی، کشتی سازی، خودروسازی، صنایع ریلی و آسانسورها جهت جذب انرژی ضربه استفاده شود. در انتها پارامتر‌های هندسی مناسب و بهترین نمونه ها از لحاظ معیارهای در نظر گرفته شده با توجه به اهداف طراحی، معرفی می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات