بهینه سازی وزن ساچمه های شیر گازی با استفاده از دستگاه براده برداری مخصوص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

مربی، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این پروژه به طراحی ماشین مخصوصی به جهت بالا بردن بهره وری در فرآیند تولید توپی شیر گاز ˝2 پرداخته شده که طی آن با براده برداری از برخی بخشهای توپی که در طی عمر کاری خود نقشی در کیفیت عمل ندارند از وزن قطعه حدود100گرم کاسته می شود و براده های حاصل پس از ذوب دوباره به چرخه تولید باز خواهد گشت و نیز با همزمانی سه عمل در سه نقطه از قطعه کار ، علاوه بر حذف نیروی انسانی سرعت تولید نیز افزایش می یابد .در این دستگاه نیروهای محرکه اجزاء گرداننده مانند شفتها ، پولی ها و ... توسط موتورهای الکتریکی تأمین می شود. در دو قسمت از این دستگاه انتقال حرکت از موتور به شفت به وسیله تسمه سنکرون می باشد و در آخرین قسمت انتقال قدرت از نوع چرخ زنجیر است . حرکتهای انتقالی به وسیله جکهای هیدرولیک انجام می شود. عملیات براده برداری به صورت خشک ( بدون خنک کاری ) می باشد . برای صرفه جویی در زمان انجام عمل یکی از بخشها به صورت همزمان با دو بخش دیگر انجام می شود .در طی فرآیند طراحی ازنرم افزار کتیا استفاده شده و طراحی بر اساس استانداردهای کشورآلمان انجام شده است.قابل توجه است که به دلیل حجم بالای محاسبات از تشریح آنها در این متن خوداری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات