مروری بر پارامترهای کاربردی در خنک کن های ترموالکتریک

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

در این مقاله مروری، به بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب عملکرد و ویژگی‌های دستگاه‌های خنک‌کننده ترموالکتریک به کمک تعدادی از مقاله‌های ارائه شده اخیر در این زمینه پرداخته شده است. جنبه‌های خاص مورد بررسی شامل کارهای عملی بر روی ضریب شایستگی، ظرفیت سرمایشی و برآورد ضریب کارایی می باشد. این مقاله با دسته‌بندی موضوعی از مقاله‌های ارائه شده اخیر آغاز می گردد و سپس به جزئیات پارامترهای ظرفیت سرمایشی و ضریب کارایی می پردازد. علاوه بر این، به ظرفیت سرمایشی برای خنک کن های ترموالکتریک تک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای اشاره شده است. تعریف اختصاصی برای ضریب کارایی با ارائه فرمول کلاسیک آن آغاز شده و سپس فاکتورهای اضافی و اصلاحی به منظور در برگرفتن مقدار ضریب تامسون معرفی شده اند. در پایان به بررسی ضریب کارایی در کاربردهای مختلف خنک‌کننده های ترموالکتریک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات