بررسی اثر نرخ برش بر ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال نانولوله کربنی چند جداره/ اکسید روی- روغن موتور در دماها و کسرهای حجمی مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی اثر نرخ برش بر ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال ترکیبی نانولوله‌کربنی چندجداره/ اکسیدروی- روغن موتور پرداخته شده است. نانوسیال مورد مطالعه با استفاده از روش دومرحله‌ای و بدون استفاده از هیچگونه پایدار کننده در کسرهای حجمی مختلف (125/0، 5/0 و 1 درصد) بعنوان نمونه آزمایشگاهی تولید شد. کلیه آزمایشات در محدوده دمایی بین 5 تا 55 درجه سانتی‌گراد و در نرخهای برش بین 50 تا 1000 دور بر دقیقه انجام شده است. نتایج آزمایشات انجام شده برروی نانوسیال مورد مطالعه نشان می‌دهد که گرچه سیال پایه در تمامی دماها و نرخ‌های برش مورد مطالعه رفتاری نیوتنی از خود نشان می‌دهد، نانوسیال تولید شده در دماهای 5 و 15 درجه سانتی‌گراد، رفتاری غیرنیوتنی و در دماهای 25، 35، 45 و 55 درجه سانتی‌گراد، رفتار نیوتنی از خود نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات