ساخت وبررسی عملکرد یک نمونه سلول خورشیدی تحت شرایط اقلیمی سبزوار توسط نرم افزار اسکپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد سمنان

2 مدیر گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجو

چکیده

بشر امروزی با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف سوخت‌های فسیلی رو به اتمام اند و از طرف دیگر، این سوخت‌ها مشکلات زیست محیطی زیادی مانند آلودگی هوا و اثر گلخانه‌ای ایجاد می‌کنند. سلول خورشیدی بهترین گزینه برای جایگزینی سوخت فسیلی است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار scaps شبیه سازی اولیه برای ساخت سلول خورشیدی مد نظر صورت گرفته است. تحقیقات نشان داد که دما و تابش دو عامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد سلول خورشیدی می‌باشند. در این تحقیق به کمک شبیه سـازی بـا نـرم افـزار به بررسی این تغییرات پرداختیم و همان طور که مشاهده خواهید کرد با تغییرات آن‌ها، میزان توان دریـافتی از سـلول نیز تغییر می‌کند، به طوری که در شرایط اقلیمی سبزوار بهترین دما برای بیشترین بازده سلول 300 کلوین می‌باشد این در شرایطی است که از قلع به عنوان لایه نازک با ضخامت 4 میکرومتر و اکسید روی به عنوان پنجره استفاده شده است. در پایان نیز ایده‌های محقق برای افزایش بازده سلول خورشیدی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات