طراحی و ساخت دستگاه صاف کردن میله های برنجی اکسترود شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

در این پروژه سعی شده است دستگاه صاف کن میله های برنجی اکسترود شده را به عنوان ماشین تعمیراتی از نقطه نظر طراحی مفهومی مورد ارزیابی قرار گیرد . در ابتدا علل نیاز به وجود چنین دستگاهی بیان شده و سپس  خصوصیات این دستگاه، سهولت ساخت ،نگهداری وعملکرد و دقت بالای آن بحث شده است . در ابتدای طراحی ، ابعاد کلی اجزاء مربوطه با توجه به انتظارات طراحی و شرایط کاری مورد نظر انتخاب شده و در نتیجه حجم و ابعاد کلی دستگاه بدست آمد. در ادامه دستگاه در دو بخش مجزای دستگاه محرک و ساپورتها طراحی شد. همچنین جنس قطعات نیز متناسب با کاربرد دستگاه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها