پایش سامانه های مکانیکی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 دانشجوی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو

چکیده

در کلیه بنگاههای اقتصادی، امروزه سعی بر این است که با برنامه ریزی و مدیریت صحیح، هزینه های جاری کاهش یابد. یک بنگاه اقتصادی برای مدیریت زمان و هزینه جهت بهینه شدن نیاز به مطالعات اولیه اصولی و دقیق دارد.  صنعت خودرو بدلیل گستردگی و فراگیر بودن آن یکی از بنگاههای مورد نظر است. یکی از مواردی که معمولاً هزینه های هنگفتی  بدلیل عدم زمانبندی و شناخت مناسب قطعات به جامعه و مردم تحمیل می نماید، بخشهای مکانیکی خودرو نظیر دستگاههای تعلیق و فرمان، قوای محرکه و... می باشند. سیستم های سوخت رسانی موتور معمولاً قابلیت پایش، اعلام و ثبت خطا را از طریق رایانه موتور دارند، ولی سیستمهای مکانیکی دیگری نیز در خودرو وجود دارند که نیاز به ثبت و اعلام خطا داشته لیکن در حال حاضر چنین امکانی برای این سیستم ها وجود ندارد. در این مقاله سعی شده بررسی و تامل بیشتری در خصوص پایش سامانه های خودرو صورت پذیرد. در سیستم پیشنهادی، چگونگی اعلام خطا بررسی و بوسیله حسگرهای مختلف کلیه چراغها و بخشهای مکانیکی، ترمز، تعلیق و فرمان را کنترل و خطاهای بوجود آمده را به راننده اعلام می نمایند. این حسگرها ورود و خروج جریان را از داخل منبع کنترل و شدت ورود و خروج جریان را اندازه گیری می کنند. همچنین حسگرهای لرزش، کوبش، شدت جریانهای الکتریکی، فشار و دما کنترل شده و تغییرات محسوس هر کدام را بررسی و به راننده اعلام هشدار می نماید. ثبت این خطاها، زمان و علت بوجود آمدن آنها را مشخص کرده و کمک شایانی جهت شناخت دقیق مشکلات سیستم  و برنامه ریزی مناسب نگهداری و تعمیرات را امکان پذیر می نماید. 

کلیدواژه‌ها