تحلیل و بهینه سازی چند هدفه سازه های گسسته با استفاده از روش سیستم ایمنی مصنوعی اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

امروزه سازه های خرپایی یکی از سازه های مهم بشر محسوب می شود که برای ساخت انواع پل ها، هواپیماها وسازه های هوایی ، ساختمان ها ، کشتی ها و بسیاری از سازه های دیگر مورد استفاده قرارمی گیرند پیشرفت چشم گیر بهینه سازی سازه ها باعث شده تا این سازه ها روز به روز با مقاومت بیشتر و هزینه ساخت و مواد اولیه کمتر آماده شوند. در این تحقیق قصد داریم دو معیار بهینه سازی را به طور هم زمان در نظر بگیریم.  برای بهینه سازی چند هدفه ، روش های زیادی وجود دارد که ما در این  تحقیق از روش سیستم ایمنی مصنوعی اصلاح شده استفاده می کنیم. الگوریتمهای سیستم ایمنی مصنوعی از جمله روش های متاهیورستیکی هستند که در مسائل بهینه سازی، خوشه بندی اطلاعات و شناسایی الگو کاربرد فراوان دارند. مزیت بزرگ الگوریتم ایمنی و الگوریتم ایمنی مصنوعی اصلاح شده اینست که، علاوه بر دارا بودن خواص الگوریتم ژنتیک، بهترین پاسخ ها در هر مرحله از اجرا ذخیره می کند. مزیت دیگر آن این است که از انباشته شدن پاسخ های تکراری و یا مشابه، جلوگیری می کند.]1و2[ سرعت حل بالا و عدم هگرایی زود رس از دیگر مزیتهایی است که در الگوریتم ایمنی مصنوعی اصلاح شده به ان رسیده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات