بررسی امکان استفاده از انرژی خورشید در خودروهای سبز به‌منظور حفاظت از محیط-زیست، مطالعه موردی: کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 1- هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 2- مدرس گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه انرژی خورشیدی به­عنوان یکی از مهمترین منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی در موارد بسیاری از جمله خودروهای خورشیدی، تولید برق، گرما و شیرین­سازی آب­های شور، مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از این مقاله، بررسی کلانشهر اهواز در استان خوزستان به­منظور استفاده از انرژی خورشید در خودروهای سبز در یک بازه زمانی 55 ساله (2005-1951) است. به این منظور ابتدا با استفاده از آمار میزان ابرناکی تعداد روزهای با میزان ابرناکی برابر صفر تا دو هشتم، به عنوان روزهای پرتابش شمارش شده و میانگین ماهیانه و سالانه آنها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین روزهای آفتابی در ماه آگوست و بیشترین تعداد روز ابری در ماه ژانویه می­باشد. از نتایج مشاهده می­شود که اهواز در بیش از 60 درصد از طول سال دارای آسمان صاف و آفتابی بوده­ است که نشاندهنده­ی این امر است که از استعداد و قابلیت بالایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی به­منظور استفاده در خودروهای سبز خورشیدی، برخوردار است.

کلیدواژه‌ها