استفاده از شیشه های مدرن در خودروها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 کارشناس مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودرو و لحاظ تمامی شرایط برای تولید آن، صرفه جویی و راحتی سرنشین در همه فاکتورها امری اجتناب ناپذیر می باشد. یکی از عواملی که باعث اتلاف انرژی در خودرو می گردد شیشه های خودرو بوده که علاوه بر اتلاف انرژی در حفظ ظاهر خودرو نیز موثر می باشد با توجه به خاص بودن طراحی و نوع شیشه های خودرو نمی توان جهت افزایش امنیت و انتقال انرژی از شیشه های رایج و دو جداره ضخیم استفاده نمود. پیشرفت صنعت ما را به سمت استفاده از نوعی تکنولوژی پیش می برد که با استفاده از نوعی شیشه نازک و دارای قابلیت انعکاس به این هدف دست یابیم شیشه های کم گسیل ازا ین طیف شیشه ها می باشد که از این قابلیت برخودارند. معضل دیگری که امروزه بسیار مدّ نظر شرکتهای خودرو ساز قرار گرفته است قابلیت خود تمیز شوندگی و وضوح دید شیشه های خودرو است، که در کمترین بازه زمانی و به راحت ترین نحو ممکن و با حداقل امکانات این شیشه ها را تولید و مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها