جذب انرژی درضربه گیرهای شیاردار پرشده از فوم پلی اورتان بااستفاده ازآغازگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله‏‌، اثر آغازگر در پاسخ لهیدگی ضربه‌گیرهای شیاردار خارجی پر­شده از فوم پلی‌اورتان بررسی می‌شود. به این منظور، یک آغازگر در بالای لوله استوانه‌ای شیاردار خارجی پر­شده از فوم قرار می‌گیرد تا از اعمال نیروی ناگهانی به قسمت اصلی سازه جلوگیری کند. در این ایده جدید، برای مطالعه مشخصات ضربه­پذیری، تعدادی شبیه‌سازی عددی در نرم­افزار آباکوس به صورت شبه استاتیک انجام شده و با نتایج تجربی مقایسه می‌شود. همچنین، منحنی‌های نیرو-جابجایی و مکانیزم تغییر شکل ضربه‌گیر با تغییر تعداد شیارها توصیف می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که وجود آغازگر باعث کاهش شدت ضربه به سازه اصلی و سرنشینان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات