بررسی عددی انتقال حرارت درلوله های فایرهیتر واحد بنزین سازی پالایشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 هیات علمی

چکیده

یکی از اساسی ترین مشکلات در کوره ها و فایرهیترها، کنترل و درحد مجاز نگه داشتن دمای سطح لوله ها می باشد. در این پژوهش انتقال حرارت در لوله های فایر هیتر واحد بنزین سازی پالایشگاه تهران به صورت عددی مورد بررسی واقع شده است. شبیه سازی احتراق کوره از طریق نرم افزار FIHR و همچنین مدل سازی جریان داخل لوله ها بوسیله نرم افزارفلوئنت انجام شده است و بدین ترتیب دمای سطح تمامی لوله ها بدست آمده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان هوای احتراق تا 15%، میتوان دمای سطح لوله ها را کاهش داد. علاوه بر این، کاهش دبی جریان سیال فرآیند نسبت به مقدار پیش بینی شده در طراحی و همچنین افزایش دمای هوای احتراق، سبب بالاتر رفتن دمای سطح لوله ها می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات