مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - مقالات آماده انتشار