موضوعات = انتقال حرارت
تعداد مقالات: 23
1. بررسی افزایش طول لوله بر عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-13

فرشید نعمتی؛ هادی کارگر شریف آباد


2. مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 14-22

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


7. بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-13

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


14. شبیه سازی رفتار انتقال حرارتی در مبدل حرارتیU-Tube

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-64

فرامرز ملکی مقدم؛ احد عابدینی


15. بررسی عددی تاثیر مگنتوهیدرودینامیک بر روی فروسیال درون کانال استوانه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-74

بهنام وثوق؛ هادی کارگر شریف آباد


17. آنالیز تولید آنتروپی با نانو ذرات درون فضای حلقوی هم مرکز با سیلندر خارجی دوار

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 40-48

سعید عمادالدین؛ احد عابدینی اسفهلانی


19. شبیه سازی عددی دو بعدی انتشار آلودگی از دودکش یک مجتمع صنعتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-38

نیما عموزاده؛ هادی گارگر شریف آباد


21. تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب نانوسیالات مختلف درون فضای حلقوی هم مرکز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-36

سعید عمادالدین؛ احد عابدینی؛ علی حیدری


23. تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال دریک محفظه F شکل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-40

عبدالله خالصی دوست؛ امیر یدالهی