موضوعات = ترمودینامیک
تعداد مقالات: 12
2. تحلیل تجربی سرمایش تبخیری مستقیم در یک کانال استوانه ای دوار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 40-48

علی حیدری؛ وحید صحافی


5. بررسی منحنی تغییرات توان و راندمان بر اساس طول و قطر بازیاب به روش حل عددی در موتور استرلینگ نوع بتا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-36

نادر رهبر؛ هادی کارگر شریف آباد؛ علیرضا احمد پور


7. آنالیز ترمودینامیکی موتور استرلینگ نوع بتا و بهینه سازی بخش پیستون توان جهت افزایش راندمان و توان خروجی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 30-34

سید بهمن حسین زاده ساداتی؛ هادی کارگر شریف آباد؛ نادر رهبر


8. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل اکسرژی در بخش های مختلف انرژی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-50

محمد امین صادقی؛ عبدالله خالصی دوست


9. مطالعه تحلیلی اثر تبخیر ذرات سوختی بر احتراق ابر ذرات ارگانیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-53

حسین سخائی نیا؛ فرید عبدی


10. ارزیابی سیکل‌های تبرید جذبی حاوی مایعات یونی با مبرد R134a

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 20-25

حسین سخائی نیا؛ شهاب الدین دانیالی


12. مدلسازی ریاضی برای بدست آوردن پارامترهای داخلی ترموالکتریک

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-46

مرضیه سیاه مرگویی؛ نادر رهبر