موضوعات = بهینه سازی
تعداد مقالات: 30
28. بررسی جذب انرژی در ضربه‌گیرهای استوانه‌ای شیاردار با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-29

شیما شهروی؛ محمد جواد رضوانی؛ علی جهان


29. مدل سازی آب شیرین کن تقطیرچند مرحله ای با فشرده سازی بخار

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-37

افشین خامدی؛ هادی کارگر شریف آباد