موضوعات = ضربه
تعداد مقالات: 7
2. شبیه سازی عددی جذب انرژی ضربه گیرهای دولوله ای استوانه ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-20

محمدرضا رضائی آباده؛ محمد جواد رضوانی


4. بررسی ضربه پذیری لوله های مخروط شیاردار تحت بارگذاری دینامیکی به عنوان جاذب انرژی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-54

نیما اسدی ده میراحمدی؛ محمدجواد رضوانی


7. جذب انرژی درضربه گیرهای شیاردار پرشده از فوم پلی اورتان بااستفاده ازآغازگر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-63

محسن عبدوس؛ محمد‌جواد رضوانی