موضوعات = تحلیل دینامیکی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و تحلیل هیدرودینامیکی یک جسم بالستیک با استفاده از نرم افزار شبیه ساز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-63

محمدرضا مقومی؛ علی کاهید باصری


3. مدل‌سازی 21 درجه آزادی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 23-30

حمید توکلی؛ جواد علیزاده کاکلر