موضوعات = سازه های کامپوزیتی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ارتعاشات و دمپینگ صفحات کامپوزیتی ساندویچی تقویت شده با الیاف کولار

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 15-22

عبدالحسین فریدون؛ علی حضرتی نیاری