کلیدواژه‌ها = سیکل رانکین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه های بخار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

اشکان عبدالی سوسن؛ محمد امین مجاوری آگاه