کلیدواژه‌ها = نیروی ماکزیمم لهیدگی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ضربه پذیری لوله های مخروط شیاردار تحت بارگذاری دینامیکی به عنوان جاذب انرژی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-54

نیما اسدی ده میراحمدی؛ محمدجواد رضوانی