کلیدواژه‌ها = عیب یابی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی آسیب در محورهای دوار دارای ترک عرضی با استفاده از تحلیل ارتعاشی مدل ترک تنفس کننده

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-54

عباس عظمتی؛ مهدی صالحی؛ ستار محمدی اسفرجانی


2. تشخیص آسیب در خطوط انتقال گاز بر اساس تغییرات فرکانس طبیعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-13

علی اصغر بینائیان؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


3. عیب یابی سر سیلندر خودرو با استفاده از امواج مکانیکی و هوش مصنوعی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 33-39

مجتبی دوست محمدی؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی


4. مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 7-12

علی جودکی؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی