کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی
تعداد مقالات: 10
2. تشخیص انکیلوز بودن دندان با استفاده از فرکانس طبیعی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-12

زاوش امینی؛ احسان جمشیدی؛ فائزه اسلامی پور


4. تشخیص آسیب در خطوط انتقال گاز بر اساس تغییرات فرکانس طبیعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-13

علی اصغر بینائیان؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


5. مطالعه مقایسه‌ای توابع هدف معمول برپایه پارامترهای مودال در شناسایی آسیب سازه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 32-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


6. اثر محل و شدت ترک بر پارامترهای مودال تیر یکسر‌گیردار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-36

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


7. مروری بر روش های شناسایی آسیب بر اساس پارامترهای مودال

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


8. بررسی اثر دما بر روی رفتار ارتعاشی کاور کلاچ خودروی سواری

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-49

کاظم رضاکاشی زاده؛ سارا علی پناه کیوی


9. تاثیر عیوب ریخته گری بر پارامترهای مودال بلوک سیلندر خودرو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-36

امیر حسین عموزاده؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی


10. تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-68

رضا احراری؛ محمد شادکامی؛ محمد حسین ابوالبشری