کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
تعداد مقالات: 5
1. انتقال حرارت جابجائی اجباری روی سه لوله با آرایش مثلثی در نانو سیال آب-آلومینا تحت اثر میدان مغناطیسی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-35

امین نیک الهام؛ ولی انجیل الی؛ نیما وزیری؛ زهرا پولائی موزیرجی


4. تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال دریک محفظه F شکل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-40

عبدالله خالصی دوست؛ امیر یدالهی


5. مدلیزاسیون رفتار مکانیکی یک میراگر مگنتورئولوژیکال دوار

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 31-39

ایمان باقرزاده؛ علی معظمی گودرزی