نویسنده = اشکان عبدالی سوسن
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه های بخار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

اشکان عبدالی سوسن؛ محمد امین مجاوری آگاه