نویسنده = وحید قدس
تعداد مقالات: 1
1. یک پایگاه داده به منظور استفاده در سامانه هوشمند تشخیص شخصیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-23

وحید قدس؛ حوریه عربیان