نویسنده = مرتضی محمدظاهری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سنسور های مجازی دما برای یک خشک کن با استفاده از روش فیلتر کالمن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 15-19

آرمان خالقی فر؛ مرتضی محمدظاهری؛ هادی کارگر شریف آباد


2. تاثیر عیوب ریخته گری بر پارامترهای مودال بلوک سیلندر خودرو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-36

امیر حسین عموزاده؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی